Архітектурні дослідження храму Івана Хрестителя

Пам'ятка архітектури ХІІ—ХІХ ст. храм Івана Хрестителя — одна з найстаріших збережених мурованих будівель на території міста. Протягом свого існування вона зазнала багатьох перебудов і ремонтів, які в результаті цілком змінили її вигляд. Це стосується в однаковій мірі як фасадів пам'ятки, так і її інтер'єрів.
На початку робіт пам'ятка була фактично хрестовидним в плані храмом. Рамена хреста утворювала апсида, дві ризниці (північна та південна), прибудований з заходу присінок з допоміжними приміщеннями. Всі частини групувались навколо центральної, найбільшої частини — нави.


Всі частини храму походять з різних будівельних періодів.
Перший будівельний період — рубіж ХІІ—ХІІІ ст. — початок будівництва храму. Дослідження показали, що, не дивлячись на значну частину кількість пізніших перебудов, основна частина пам'ятки збереглась в своєму первісному вигляді під пізнішими нашаруваннями.
Це, в першу чергу, нижня частина фундаментів храму, що дає змогу відтворити первісний тридільний план пам'ятки. Основні частини храму: апсида, центральна частина — назва і бабинець, відділений аркою емпори.
Пропорційний аналіз побудови плану має прямі аналогії в давньоруській архітектурі, починаючи з ХІІ ст. Як приклад можна назвати археологічно відкриту П'ятницьку церкву кінця ХІІ ст. в літописному Звенигороді.
Крім фундаментів до першого будівельного періоду відноситься і більша частина муру стін пам'ятки. Це повністю апсида та східна стіна нави, а також великі частини південної та північної поздовжніх стін на висоту до п'яти склепіння. Мур всіх первісних стін виконаний з пальчатої брускової цегли на вапняно-піщаному розчині. Мур не має чіткої системи перев'язки швів, у більшості рядів — чергування тичок-ложок. Наявність цем'янки в розчині доводить, що будували храм місцеві майстри.
Особливо цікаві результати дало дослідження східної стіни нави храму. При виконанні зондажів на зовнішній поверхні стіни з обидвох боків апсиди було виявлено два стірільчастих вузьких віконця в білокам'яних блоках.
Східна стіна була завершена високим гострим щипцем, який теж повністю зберігся. При дослідженні внутрішньої поверхні цієї стіни по обидва боки були виявлені дві закладені бокові апсиди, що знаходяться в товщі східної стіни.
Далі буде...

Читайте також:
Один з найдавніших храмів Львова — Костел Іоанна Хрестителя

Поділитися з друзями